Konec rodičovské dovolené – kdy končí?

Otázka

Dobrý den, nemám moc jasno v tom, kdy přesně končí rodičovská dovolená?

22. 8. 2017 se mi narodil syn a já jsem od té doby na mateřské dovolené a pak i na rodičovské dovolené.

Nevím, ale kdy přesně končí rodičovská dovolená. Má být na 3 roky a nevím, jestli se to počítá od narození dítěte nebo od skončení mateřské (ta skončila někdy v 5 měsíci po porodu).

Jde mi o to, kdy se budu muset vrátit do zaměstnání? Pokud by to bylo už nyní v srpnu, tak mám problém, protože zatím nemám školku ani jiné hlídání?

Vyřešeno
, Veronika Š. 3 roky 1 Odpověď 4742 zobrazení 0

Odpověď ( 1 )

 1. Mgr. Hana Nejedlá
  0

  Délka rodičovské dovolené je stanovena v zákoníku práce. Jedná se o paragraf 196, zákon číslo 262/2006 Sb.:

  § 196 Rodičovská dovolená

  K prohloubení péče o dítě je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnankyni a zaměstnanci na jejich žádost rodičovskou dovolenou. Rodičovská dovolená přísluší matce dítěte po skončení mateřské dovolené a otci od narození dítěte, a to v rozsahu, o jaký požádají, ne však déle než do doby, kdy dítě dosáhne věku 3 let.

  Z toho vyplývá, že rodičovská dovolená končí nejpozději v den 3 narozenin dítěte. Tj. podle toho co píšete, byste měla nejpozději 24. 8. 2020 nastoupit zpět do zaměstnání (23. 8. 2020 je neděle).

  Je samozřejmě možné, si v zaměstnání domluvit i kratší rodičovskou dovolenou, ale to se vás netýká. Delší rodičovská dovolená není podle zákona možná.

  Můžete ale zaměstnavatele požádat o poskytnutí neplaceného volna – minimálně do doby, než budete mít zajištěnu školku nebo jiné hlídání.

  Zaměstnavatel by vám měl vyjít vstříc. Je to ale složitější.

  Zákoník práce neukládá zaměstnavateli přímo povinnost poskytnout vám neplacené volno nebo třeba zkrácený úvazek.

  Resp. je zde paragraf 199:

  § 199

  (1) Nemůže-li zaměstnanec konat práci pro jiné důležité osobní překážky v práci týkající se jeho osoby, než jsou uvedeny v § 191, je zaměstnavatel povinen poskytnout mu nejméně ve stanoveném rozsahu pracovní volno a ve stanovených případech i náhradu mzdy nebo platu podle odstavce 2. Náhrada mzdy nebo platu přísluší ve výši průměrného výdělku.

  Zde se ale explicitně nemluví o nároku na neplacené volno po skončení rodičovské dovolené, když se potřebujete postarat o dítě. Již v roce 2008 ale Nejvyšší soud rozhodl o tom, že – cituji:

  Nenastoupí-li zaměstnankyně po skončení rodičovské dovolené do práce jenom proto, že nemá možnost umístit dítě do předškolního zařízení a že nemůže zajistit řádnou péči o dítě ani jinak,  a vyrozuměla-li o tom řádně svého zaměstnavatele, je nepochybné, že nemohla nastoupit po skončení rodičovské dovolené do práce z důležitých důvodů. Má proto nárok na poskytnutí pracovního volna. Její jednání proto nemůže být považováno za zaviněné porušení pracovních povinností a nemůže být důvodem k rozvázání pracovního poměru.

  Z toho vyplývá, že pokud nemáte hlídání pro dítě, pak by vám zaměstnavatel měl poskytnout neplacené volno. Pokud by vám ho neposkytl a chtěl vás propustit kvůli tomu, že nenastoupíte zpět do zaměstnání, mohla byste se obrátit na soud a žalovat zaměstnavatele.

  Je ale lepší pokusit se se zaměstnavatelem nejprve dohodnout. Pokud například více, že od září budete mít školku, pak je to jen pár týdnů a to by mu nemuselo nijak vadit. U delší absence je to na dohodě. Zda vám například dá neplacené volno na celý rok nebo se domluvíte jinak.

  Nejlepší odpověď

Přidejte odpověď