Kompenzace podzim 2020 – OSVČ učitelé

Otázka

Dobrý den,

na jaře 2020 měli nárok na kompenzaci v době nouzového stavu učitelé, kteří pracují v hlavním pracovním poměru a k tomu mají vedlejší poměr jako OSVČ výuku, kterou nemohou vzhledem k vládním nařízením vykonávat.

Platí stejné podmínky i na podzim 2020?

Děkuji za odpověď.

Vyřešeno
Hana Poláková 3 roky 1 Odpověď 1411 zobrazení 0

Odpověď ( 1 )

 1. Bc. Eva Koutná
  0

  Podmínky pro kompenzační bonus během podzimní části epidemie koronavirus, jsou poměrně diametrálně odlišné od toho, co platilo během jarních měsíců.

  Na jaře měli na kompenzační bonus nárok „téměř všichni“ OSVČ, kteří čestným prohlášením doložili, že u nich díky epidemii došlo k poklesu příjmu (zjednodušuji, podmínky byly trochu složitější, ale obecně to bylo tak, že během jarních měsíců dosáhl na kompenzační bonus nemalý počet OSVČ, pokud se nepletu tak jen na ten první dosáhlo cca 750 tisíc OSVČ).

  Podmínky pro kompenzační bonus na podzim (za říjen nebo listopad 2020) jsou podstatně přísnější.

  Jednou z hlavních podmínek je to, že vaše podnikání muselo být přímo omezeno mimořádným opatřením. Vaše podnikatelská činnost by tedy musela spadat do některého z oborů, který je přímo zakázán/omezen z nařízení vlády (resp. některé státní instituce).

  Na podzim tedy nestačí jen to, že u vás došlo k nějakému poklesu v příjmu z podnikání. Musíte spadat do skupiny, které bylo podnikání zcela/z větší části znemožněno vládním opatřením.

  (1) Předmětem kompenzačního bonusu je výkon samostatné výdělečné činnosti nebo výkon činnosti společnosti s ručením omezeným, které je subjekt kompenzačního bonusu společníkem, a to v kalendářním dni, ve kterém byla tato činnost bezprostředně zakázána nebo omezena opatřením podle § 1

  Nebo případně to musí být tak, že vaše podnikání sice nebylo přímo omezeno, ale nejméně 80% svých služeb/výrobků dodáváte podnikatelům, kteří spadají do skupiny přímo omezené vládním opatřením.

  (2) Předmětem kompenzačního bonusu je také výkon samostatné výdělečné činnosti nebo výkon činnosti společnosti s ručením mezeným, které je subjekt kompenzačního bonusu společníkem, a to v kalendářním dni, ve kterém byla tato činnost alespoň z 80 % vyloučena v důsledku bezprostředního zákazu nebo omezení opatřením podle § 1 vztahujícího se na odběratele zboží, služeb nebo jiných výstupů subjektu kompenzačního bonusu, nejedná-li se o činnost subjektu kompenzačního bonusu, jejíž výstupy lze bez zásadních obtíží poskytovat jinému odběrateli.

  Další podmínkou je pak to, že příjem z podnikání v posledních 4 měsících před vyhlášením mimořádných opatření, musel představovat nadpoloviční příjem.

  (3) Předmětem kompenzačního bonusu v případě subjektu kompenzačního bonusu podle § 2 je výkon činnosti podle odstavce 1 nebo 2 pouze, pokud se jedná o subjekt, u něhož převažující část příjmů v rozhodném období bezprostředně pocházela z jedné nebo více těchto činností; přitom se zohlední pouze příjmy podle § 6, 7 a 9 zákona o daních z příjmů.

  (4) Rozhodným obdobím je období od 1. června 2020 do 30. září 2020.

  Nejlepší odpověď

Přidejte odpověď