Kolik se platí u notáře při dědictví?

Otázka

Dobrý den, zajímalo by mě, jak vysoké poplatky se platí u notáře při vyřizování dědictví?

Zemřel mi otec (a maminka už delší dobu nežije) a nyní se bude řešit dědictví. Otec měl dům (část podílu na něm mám už já s bratrem), a kromě toho i další věci.

Zajímalo by mě, kolik budeme muset zaplatit u notáře, nebo jestli jsou i nějaké další poplatky, v souvislosti s dědictvím?

Děkuji

Vyřešeno
, Radim K. 4 roky 1 Odpověď 1288 zobrazení 0

Odpověď ( 1 )

 1. Ing. Dana Černá
  0

  V případě dědictví se už od roku 2014 neplatí dědická daň. Platí se ale poplatky u notáře, který je pověřený vyřízením dědictví (pozůstalostního řízení).

  Poplatky u notáře jsou stanoveny příslušnou vyhláškou – jedná se o 191/2001 Sb., viz paragraf 13:

  § 13

  (1) Odměna notáře jako soudního komisaře, jejíž základ je stanoven v § 12 odst. 1 až 4,

  činí z prvních 100 000 Kč základu ………………………….. 2,0 %, 

  z přebývající částky až do 500 000 Kč základu …………. 1,2 %, 

  z přebývající částky až do 1 000 000 Kč základu ………. 0,9 %, 

  z přebývající částky až do 3 000 000 Kč základu ………. 0,5 %,

  z přebývající částky až do 20 000 000 Kč základu …….. 0,1 %, 

  nejméně však 600 Kč.  Částka nad 20 000 000 Kč se do základu nezapočítává.

  To znamená, že pokud by celková hodnota dědictví (nejenom nemovitosti, ale celková hodnota veškerého majetku, který spadá do dědictví), byla ve výši např. 2 milióny korun, pak budete u notáře platit poplatek ve výši 16 300 Kč + DPH 3 423 Kč, celkem 19 723 Kč.

  Viz například tato kalkulačka pro výpočet notářských poplatků.

  Krom toho může notář požadovat i další poplatky za některé specifické úkony. Ty jsou ve vyhlášce stanoveny buď jako konkrétní sazba za daný úkon, nebo jako sazba za hodinu. Hlavní je, ale výše uvedená sazba, která se odvíjí od celkové hodnoty dědictví.

  S dědictvím pak mohou být spojeny i různé další platby – správní poplatky za převod (auta, nemovitosti), za vyklizení nemovitosti, atd., to se ale dá jen těžko zobecnit.

  Nejlepší odpověď

Přidejte odpověď