Odpověď ( 1 )

 1. Ing. Roman Liška
  0

  Na sociální dávku příspěvek na péči, nemá nárok ten, kdo o danou osobu pečuje, ale naopak ta osoba, které vyžaduje péči. Viz paragraf 7, zákon o sociálních službách, zákon číslo 108/2006 Sb.:

  § 7
  (1) Příspěvek na péči (dále jen „příspěvek“) se poskytuje osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby. Tímto příspěvkem se stát podílí na zajištění sociálních služeb nebo jiných forem pomoci podle tohoto zákona při zvládání základních životních potřeb osob. Náklady na příspěvek se hradí ze státního rozpočtu.

  (2) Nárok na příspěvek má osoba uvedená v § 4 odst. 1, která z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje pomoc jiné fyzické osoby při zvládání základních životních potřeb v rozsahu stanoveném stupněm závislosti podle § 8, pokud jí tuto pomoc poskytuje osoba blízká nebo asistent sociální péče uvedený v § 83 nebo poskytovatel sociálních služeb, který je zapsán v registru poskytovatelů sociálních služeb podle § 85 odst. 1, nebo dětský domov, anebo speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu; nárok na příspěvek má tato osoba i po dobu, po kterou je jí podle zvláštního právního předpisu poskytována zdravotní péče v průběhu hospitalizace.

  (3) Nárok na příspěvek nemá osoba mladší jednoho roku.

  Takže i kdyby se někdo staral o dvě osoby, které vyžadují péči jiné osoby, tak on sám nemá nárok na žádný příspěvek na péči.

  Příspěvek dostává ten, kdo péči vyžaduje, a ten rozhoduje o tom, jak bude daný příspěvek využit.

  Takže ano, pokud jedna osoba bude pečovat o dvě jiné osoby, které vyžadují péči, tak je pravděpodobné, že jí tyto osoby, budou daný příspěvek předávat, aby tím kompenzovaly její péči.

  To ale nemění nic na faktu, že je tato dávka poskytována vždy jen jednou, osobě, která péči vyžaduje.

  Nárok dané osoby (která vyžaduje péči), se posuzuje samostatně. Takže i když v jedné rodině (společné domácnosti) bude více osob, které vyžadují péči další osoby, u každé z nich se bude nárok na příspěvek na péči posuzovat samostatně. A to na základě jejího věku a stupně závislosti na pomoci jiné osoby (I až IV stupeň).

  Nejlepší odpověď

Přidejte odpověď