Budu mít nárok na příspěvek na bydlení?

Otázka

Dobrý den, prosím vás o radu.

Bydlím 21 let v nájemním bytě, a protože můj plat nedosahuje takové výše, pobírala jsem příspěvek na bydlení. V bytě bydlím sama, dcera se před 5ti lety odstěhovala, ale má zde pořád trvalé bydliště.

Ze služeb jsem ji odhlásila, takže jsem tam uvedená jen já, tzn. 1 osoba.

Dcera od majitele byt koupila. Budu mít od ní vystavenou nájemní smlouvu, ale mám obavy, jestli mě bude i potom přiznán příspěvek na bydlení, když majitelem bude dcera, že je to vlastně rodina a má zde trvalé bydliště.

Dcera bude dál bydlet jinde a budu zde dál bydlet sama. Nechci se ptát na úřadě, protože tam vám řekne každý něco jiného a než tam půjdu, ráda bych měla informace i z jiných zdrojů.

Moc vám děkuji za odpověď.

Vyřešeno
, , Vlasta J. 11 měsíci 1 Odpověď 41 zobrazení 0

Odpověď ( 1 )

 1. Mgr. Hana Nejedlá
  0

  O příspěvek na bydlení si můžete požádat na byt/dům, který je v osobním nebo družstevním vlastnictví, nebo na byt, kde máte uzavřenu nájemní smlouvu, jako je to ve vašem případě.

  Pokud budete mít uzavřenu nájemní smlouvu a současně budete mít v daném bytě vedené i trvalé bydliště, pak si můžete na Úřadu práce požádat o příspěvek na bydlení.

  To, že majitelem bytu bude vaše dcera, by u příspěvku na bydlení nemělo ničemu vadit.

  Něco jiného je ale to, že dcera má v bytě vedené trvalé bydliště. U příspěvku na bydlení se totiž posuzují a dokládají příjmy všech osob, které mají v bytě trvalé bydliště. To, že dcera v bytě ve skutečnosti nebydlí, se nezohledňuje – viz zákon o státní sociální podpoře, zákon číslo 117/1995 Sb., paragraf 7:

  (5) Jde-li o příspěvek na bydlení, považují se za rodinu všechny osoby, s výjimkou osob uvedených v odstavci 4, které jsou v témže bytě hlášeny k trvalému pobytu; podmínka, aby spolu trvale žily a společně uhrazovaly náklady na své potřeby, se však nevyžaduje.

  To by znamenalo, že by se při posuzování nároku na příspěvek na bydlení měla posuzovat i vaše dcera – pak by ale o příspěvek na bydlení měla žádat spíše ona jako majitel bytu.

  Zde je jedině možnost obrátit se na Úřad práce a požádat, aby byla dcera vyloučena z posuzování nároku na příspěvek na bydlení – viz toto ustanovení zákona:

  (6) Krajská pobočka Úřadu práce může při rozhodování o dávkách v případech, kdy osoby uvedené v odstavci 3 písm. a) až c) spolu nejméně po dobu tří měsíců prokazatelně nežijí, rozhodnout, že se neposuzují jako osoby společně posuzované, nebo jde-li o příspěvek na bydlení v případech, kdy některá ze společně posuzovaných osob nejméně po dobu tří měsíců prokazatelně byt neužívá, rozhodnout, že se k ní při posouzení nároku na příspěvek na bydlení a jeho výši nepřihlíží, i když je v bytě hlášena k trvalému pobytu.

  Nejlepší odpověď

Přidejte odpověď